• اهواز-کیانپارس-خیابان 15 غربی مجتمع ایرانپارس-طبقه3-باران کلینیک
  • تلفن : 33382652-061

دکتر مجید محمدشاهی

متخصص تغذیه و رژیم درمانی

  • شنبه تا چهارشنبه
  • ساعت 16 تا 21
دریافت نوبت درباره پزشک
team

دکتر فاطمه حیدری

متخصص تغذیه و رژیم درمانی

  • روزهای زوج
  • ساعت 16 تا 20
دریافت نوبت درباره پزشک
team